دلجویی شاخص از سهامداران ؟

امروز در برخی سهم های بزرگ همچون فولاد شبندر فارس و ... تقاضا وضعیت خوبی داشت و همین امر باعث شد تا شاخص سبز رنگ شود.

البته با توجه به روزهای پیشین و جو بدی که در بازار هست نتوانتست این رشد ادامه دار باشد. باید دید همین رشد اندک شاخص می تواند امید را به بازار بازگرداند یا خیر؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد