اکنون مرور بازار اوراق در این کشور نشان می‌دهد که خبرهای خوبی در راه نیست.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح داده که بازار اوراق دقیقا چه چیزی را در اقتصاد آمریکا به ما نشان می‌دهد.