به همین سبب تیک سایز قیمتی در سهام‌ بالای ۵۰۰ تومان و ۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

فدایی، نرخ‌های تیک سایز قیمتی جدید را اعلام کرد.