مرتضی شاه‌میرزایی می‌گوید، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف است برای سرمایه‌گذارانی که موفق به اخذ همه مجوزهای لازم می‌شوند، فرش قرمز پهن کند، با این حال پیش‌مجوز میانکاله دی‌ماه سال گذشته به پایان رسیده است.