دانیال رحمت، کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با اکوایران با استناد به گزارش‌های موسسات خارجی، روند افزایشی تولید نفت ایران را بررسی می‌کند.