به گزارش اکوایران، انعقاد این قرارداد بلافاصله از سوی مسئولان دولتی به عنوان دستاوردی مهم در تامین گاز استان‌های شمالی معرفی و تبلیغ شد. این ادعا انتقاداتی را به دنبال داشت چرا که مقدار گازی که قرار است تبادل شود در قیاس با مصرف گاز ایران بسیار اندک است.