محسن شکر اللهی درباره‌ی التهاب بازار موبایل شب عید در حاشیه کنگره موبایل می‌گوید: بازار شب عید گرم است و امیدوارم مردم بتوانند اقلام با کیفیت ایرانی را بویژه در حوزه‌ی لوازم خانگی تهیه کنند. او ادامه داد: در حوزه‌ی موبایل قرار است با کمک بانک مرکزی تامین ارز موبایل با سرعت بیشتری صورت گیرد تا این التهاب بازار موبایل فروکش کند و ثبات یابد.‎‎