سید مظفر عبدالله؛ نامزد بخش کشاورزی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران با کد انتخاباتی: ۹۲۷
 

- طراح برتر کشاورزی آسیا

- مدیرعامل بزرگترین صنایع تبدیلی در خاورمیانه 

- صادرکننده ممتاز و ملی و استانی از سال ۱۳۸۹ تا۱۴۰۰

- دریافت نشان امین الضرب

- ترویج دهنده کشاورزی قراردادی در ایران

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، انتخابات اتاق‌های بازرگانی در روز  شنبه ۲۰ اسفند امسال برگزار خواهد شد.