زور هسته بورس هم به جریان نقدینگی نرسید!

بازار سهام در حالی کار خود را آغاز کرد که از همان ابتدا اختلال در هسته معاملات بورس، سایه خود را بر معاملات انداخته بود. با این حال هرچه از ساعت معاملات گذشت، بر سمت تقاضا افزوده و از هیجان عرضه کاسته شد. به نحوی که شاخص هم وزن از محدوده منفی وارد محدوده مثبت شده است. کماکان هیچ کس پاسخگوی این اغتشاش در بازار نیست!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد