نصف بیشتر بازار قرمز است!

بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته در حالی کار خود را آغاز کرد که شاخص کل و هم وزن در ابتدای ساعت، هردو مثبت بودند اما هرچه جلوتر آمدیم، بر فشار عرضه افزوده شد به نحوی که شاخص هم وزن به رنگ قرمز درآمد. شاخص کل بورس در این لحظه در پله یک میلیون و ۷۴۲ هزار واحدی قرار گرفته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد