تاثیر اوراق ودیعه بر بازار سرمایه؟

بورس تهران امروز هم مانند چند روز گذشته با واگرایی میان شاخص کل و هم وزن کار خود را به اتمام رساند. دلیل این امر چیست؟ چرا سهم های بزرگ بازار در روزهای اخیر رفتاری متفاوت با سایر نمادها بروز میدهند؟ آیا فعالان بازار از حمایت های دولت از بورس ناامید شده اند؟ این دیدگاه چقدر صحت دارد؟ تاثیر اوراق ودیعه که قرار است با سررسید دو ساله به فروش برسد بر بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد