ایجاد ارتباط دو‌طرفه بین فعالان اقتصادی و تصمیم گیرندگان، آشنایی بنگاه‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت و افزایش تعامل با دانشگاه از اهداف اصلی این همایش عنوان شده است.

برگزارکنندگان همایش، معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل به سیاستمداران کشور، مطرح شدن دغدغه‌های صنعت، ارائه راهکارهای حل چالش‌ها، و ارتقای دانش فنی با حفظ دغدغه‌های محیط زیستی را دنبال خواهند کرد.

این همایش با همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و واحد همایش‌های گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار می‌شود.