با توجه به شرایط موجود، آینده تولید در زنجیره ارزش پلی استایرن‌ها چگونه خواهد بود؟

برندگان و بازندگان قیمت گذاری دستوری استایرن منومر چه کسانی هستند؟

در این قسمت از پتروتک پیمان طرب خواه _کارشناس بازار پلی استایرن _ به این سوالات پاسخ می‌دهند.