آخرین پرسپکتیو

۰۶:۰۳
اولین روز از آخرین ماه تابستان، اهالی هنر را غافلگیر کرد. منوچهر اسماعیلی در سن ۸۳ سالگی چشم از جهان فروبست.
۲۷:۱۰
پانزدهمین حراج تهران با میانگین ۱۵۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان جمعه ۲۴ دی‌ماه برگزار خواهد شد که در آن ۳۲ اثر بیش از ۱…
۰۵:۱۴
طبق گفته کارشناسان تصمیم جدید عزت‌الله ضرغامی در انتخاب مدیر جدید موزه فرش و تصمیمات مشابه در موزه‌داری و میراث…
۱
کارگزاری مفید