برنامه پنجره

بررسی سیاست ارزی 4200 تومانی

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر دینی ترکمانی و آقای دکتر عزیزی به مباحث مربوط به سیاست ارزی 4200 تومانی می پردازد.

در این برنامه موضوعاتی پیرامون عرضه ارز 4200 تومانی مطرح گردیده و به بیان آثار و تبعات آن بر قیمت کالاهای اساسی و آثار سیاستی آن بر اقتصاد کلان پرداخته می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد