ویدئو های مرتبط

برنامه پنجره

کاهش سوداگری مسکن با اخذ مالیات

کمیسیون تلفیق مجلس ، تصویب کرد که خانه های به ارزش حداقل 10 میلیارد تومان به بالا مالیات گرفته میشود . تا کنون قانونی برای اخذ مالیات از نگه داری خانه نداشتیم . در صورتی که سازمان امور مالیاتی قادر باشد که از مالکان خانه های لوکس مالیات بگیرد ، درصد قابل توجهی از درآمد عمومی دولت تامین خواهد شد . دولت پیش بینی کرده است ، سال آتی هزار میلیاد تومان درآمد عمومی داشته باشد، کسری بودجه سال آتی نگران کننده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد