کلید خزانه پنهان دولت

اگر دارایی های پنهان احیا شود، بین 70 تا 180 هزار میلیارد تومان ارزش جدید برای اقتصاد کشور به وجود می آید. اما آیا این اتفاق می تواند بی افتد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد