ویدئو های مرتبط

مسیر بن بست فقرزدایی

جایزه نوبل اقتصاد امسال به بانرجی، دوفلو و مایکل کریمر برای «روش‌های تجربی برای کاهش فقر جهانی» اهدا شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد