حقوق و عیدی تا 1400

میزان افزایش حقوق در سال 99 به میزان 15 درصد و این رقم برای 1400 در سطح 10 درصد پیش‌بینی شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد