مسیر معکوس بورس و بدهی

هفته گذشته متوسط ارزش معاملات فرابورس نسبت به میانگین نیمه اول مهرماه افتی معادل 24 درصد داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد