چهره نما

در این ویدئو به زندگی نامه و فعالیت های تجاری و اقتصادی اسداله عسگر اولادی معروف به سلطان خشکبار پرداخته شده است. وی در گذشته نیز به سلطان زیره در دنیا شهرت داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد