ویدئو های مرتبط

اکونوبل

جایزه نوبل، شامل مدال، دیپلم افتخار و جایزه نقدی، که با اقدام سخاوتمندانه بانک مرکزی سوئد از سال 1969 به اقتصاد نیز تعلق گرفته است، برای اولین بار در این سال، به دو اقتصاددان آلمانی و نروژی رسید. در این ویدئو تاریخچه جایزه نوبل بیان شده و افراد دریافت کننده آن معرفی شده اند.

یان تین‌برگن و راگنار فریش، به دلیل ارائه مدل‌های پویا و کاربرد آن در مدل‌های اقتصادی، موفق به دریافت اولین جایزه نوبل شدند.  تین‌برگن و فریش، دو اقتصاددان پیشگام در اقتصادسنجی هستند. حتی واژه اقتصادسنجی از ابداعات فریش در علم اقتصاد است. به عقیده او ریاضی و آمار، اقتصاد را به عنوان یک علم تثبیت خواهند کرد.او و تین‌برگن در دهه 1930 اولین مدل‌های اقتصاد کلان را با توجه به تحلیل روابط متغیرهایی مانند درآمد، مصرف و سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در سال‌هایی که دنیا درگیر رکود بزرگ مالی شده بود، تین‌برگن با استفاده از ریاضیات و آمار و آزمون چرخه‌های تجاری، به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال بود ... چه چیزی منجر به رکود اقتصادی می شود؟ سرمایه‌گذاری بیش از حد یا کاهش مصرف!

در واقع، می‌توان گفت اولین نوبل اقتصاد در سال 1969 را، اقتصاد سنجی، آمار و ریاضیات، از آن خود کرده است. با ما در فراز و فرود نوبل اقتصاد همراه باشید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد