ویدئو های مرتبط

توراندازی برای مالیات جدید

پیش پرده قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در قالب ۱۱۹ بند منتشر شد. در متن پیش‌نویس این لایحه ۴ موضوع هدف‌گذاری شده است.

نخست اینکه نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اجرایی شود تا هدف‌گذاری مرتبط با ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی محقق شود.

موضوع دوم، ساماندهی معافیت و مشوق‌های مالیاتی است؛ زیرا درخصوص اثربخشی اکثر این معافیت‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری تردید اساسی وجود دارد.

 بخش سوم، معرفی مالیات بر عایدی دارایی است تا ابزاری برای دولت تعبیه شود

رشد یکباره و غیرمنطقی قیمت دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص کنترل و با توجه به بازدهی بالای برخی دارایی‌ها، از این ابزار برای ارتقای عدالت مالیاتی استفاده شود.

هدف چهارم، رفع ابهامات، ایراد و پیچیدگی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد