حذف پرتیراژها همزمان با داخلی‌سازی قطعات

خروج خودروهای پرتیراژ در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که وزارت صمت در نهضت ساخت داخل به دنبال افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات این خودروها است.

به نظر می‌رسد دو برنامه یاد شده کاملا در تضاد با هم قرار دارند.

وزارت صنعت در موضوع داخلی‌سازی نه تسهیلاتی به قطعه‌سازان می‌دهد و نه حمایتی از آنها خواهد کرد

پس توجیه داخلی‌سازی قطعات وارداتی محصولاتی که قرار است به‌زودی از خط خارج شوند چیست؟

در این شرایط تکلیف قرار‌دادهای منعقد شده برای داخلی‌سازی قطعات دو خودرویی که در سر لیست خروج از خطوط تولید قرار دارند (پراید و پژو ۴۰۵) چه می‌شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد