تاثیر بازار بدهی در ایران

با وجود اینکه بازار اوراق بدهی در ایران با تاخیر بسیار شروع به کار کرده، نتایج مثبت آن در همین دوره محدود قابل مشاهده است. با کاهش درآمد‌های ناشی از صادرات نفت، بازار اوراق بدهی به دولت این امکان را داده تا دوره گذار از بودجه نفتی را با موانع کمتری پشت سر گذارد.

وجود بازار اوراق بدهی به بانک مرکزی اجازه داده تا نسبت به بازسازی نظام سیاست‌گذاری پولی اقدام کند.

در صورتی که در نبود بازار اوراق بدهی دولتی، امکان اجرای چنین اصلاح بزرگی در سیاست‌گذاری پولی متصور نبود.

دولت باید گام‌های اساسی را برای تعمیق این بازار بردارد. گام‌های اساسی باید بتواند از طریق کاهش ریسک‌های اعتباری، نرخ سود و تورم به تعمیق این بازار کمک کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد