مقصد ۱۹ میلیارد «دلا‌ر ۴۲۰۰‌»

براساس صورت وضعیت عرضه و تقاضای دلارهای ۴۲۰۰ تومانی، در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷، به میزان 19.3 میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز شده است.

این تامین ارز براساس ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته توسط سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بوده است.

در سمت عرضه، منابع اصلی تامین ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات گزارش شده است.

سهم منابع بانک مرکزی ۹۰ درصد بوده و تنها ۱۰ درصد از دلارهای ترجیحی از منابع ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد