چالش دوگانه‌سوزهای کارگاهی

طی بیش از یک هفته‌، میل عمومی به استفاده از گاز افزایش یافته و بسیاری از شهروندان به فکر دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود افتاده‌اند.

در پاسخ به تقاضای ایجادشده، کارگاه‌های رسمی و زیرزمینی دوباره مانند اواسط دهه ۸۰ فعال شده و مشغول تبلیغ برای جذب شهروندان بابت دوگانه‌سوز کردن خودروها هستند. 

کارگاه‌های زیرزمینی هیچ مجوز قانونی بابت فعالیت در عرصه دوگانه‌سوز کردن خودروها ندارند 

احتمال اینکه مشکلات ایمنی و حتی مالی و جانی برای مراجعه‌کنندگان ایجاد شود، بسیار بالا است.

اما اتحادیه‌ «سوخت‌های جایگزین» که مجوز اخذ کرده و مورد تایید وزارت نفت نیز هست، به تازگی فراخوانی را بابت دوگانه‌سوز کردن خودروها اعلام کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد