بازی برد - برد سوخت

مداخله گسترده دولت در بازار انرژی، ۶ عارضه در پی دارد. «افزایش مصرف سرانه و کاهش کارآیی در مدیریت مصرف»، «فرار سرمایه»، «کاهش اختیارات دولت»، «نابجایی در سرمایه‌گذاری»، «بی‌عدالتی یارانه‌ای» و «افزایش قاچاق»

دولت‌ها طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری دستوری سعی داشتند که از بروز تورم جلوگیری کنند اما مدیریت تورمی از این راه محقق نشده است

در نتیجه یک بازی باخت- باخت رقم خورده که هم از اعتبار سیاست‌گذار کاسته و هم به ضرر آحاد مردم تمام شده است.

برای تبدیل این معادله به یک بازی برد- برد، یک پیش‌شرط نیاز است: «مداخله دولت در بازار انرژی محدود و زمینه برای مشارکت آحاد اقتصادی فراهم شود.» 

یکی از گزینه‌های نزدیک که چنین هدفی را تامین کند، طرح «سرانه بنزین» است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد