نقطه اصابت تورم بنزین

در ماه گذشته تورم ماهانه برای دهک‌ها، ۲ روند متفاوت را ثبت کرد؛ یک روی کاهشی برای دهک‌های بالا و یک روی افزایشی برای دهک‌های پایین.

بیشترین تورم مربوط به دهک اول و معادل 1.9 درصد بود و کمترین تورم نیز به طبقات میانی هزینه‌ای و در حدود 1.4 درصد ثبت شده است.

قیمت بنزین در هفته پایانی آبان ماه افزایش یافت، گروه حمل و نقل در برخی دهک‌ها نقش کلیدی را در شاکله تورم بازی می‌کند.

 به روایت مرکز آمار، آنی‌ترین واکنش را سبد مصرفی دهک‌های بالا به افزایش قیمت بنزین نشان داده است.

بالاترین هزینه‌های دهک اول، تحت تاثیر گروه سبزیجات و مسکن بوده است. به این ترتیب تصویر اولیه گزارش مرکز آمار، پردرآمدها را متاثرین اصلی افزایش قیمت بنزین معرفی می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد