ویدئو های مرتبط

وضعیت قرمز در آسمان تهران

آسمان تهران در چهارشنبه‌ای که گذشت وارد وضعیت بحرانی کیفیت هوا شد و روز بعد از آن، این بحران به اوج رسید.

عوامل زیر این چتر دود و آلودگی موجود در آسمان تهران را شکل داده‌اند و باعث شدند نفس‌ تهرانی‌ها به شماره بیفتد:

  1. عدم اعمال محدودیت مقطعی در فعالیت عوامل آلاینده هوا، تصمیم مغایر با سیاست‌های کاهنده ترافیک و آلودگی، کاهش احتمالی کیفیت بنزین
  2. عوارض ثانویه تغییر قیمت بنزین؛ میل به استفاده از موتور سیکلت در تهران افزایش پیدا کرده است. هر موتور به لحاظ آلایندگی معادل ۵ خودرو، ذرات معلق در هوا متصاعد می‌کند.
  3. شرایط جوی. پایداری هوا - نبود بارش و باد- طی حداقل یک هفته گذشته.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد