۵ نارسایی صندوق ثروت ایران

صندوق‌های ثروت ملی به‌عنوان یکی از ابزارهای ذخیره‌سازی ارزی مورد توجه قرار گرفته است

صندوق‌های ثروت ملی به‌دلیل اثرگذاری بالای خود در بازارهای مالی و اقتصاد جهانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌اند

درحال‌حاضر مجموع دارایی‌ ۸۱ صندوق از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت حاکمیتی به بیش از ۸ هزار میلیارد دلار می‌رسد.

صندوق‌ توسعه ملی در ایران به‌دلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در معرض آسیب‌های ناشی از تکانه‌های قیمت نفت و درآمدهای ارزی قرار دارد.

«عدم وجود شفافیت»، «وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی»، «عدم توجه به‌کیفیت سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع صندوق»، «نقض قواعد مالی» و «عدم استقلال صندوق توسعه ملی» از مهم‌ترین نارسایی‌های صندوق توسعه ملی در ایران است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد