درمان گرفتگی عروق بودجه

دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، پروژه‌های توسعه‌ای مشابهی را در یک منطقه همزمان پیش می‌برند

پروژه‌های دارای اولویت، به‌دلیل موازی‌کاری در حال عقب ماندن هستند.

طبق برآورد رسمی، حجم پروژه‌های نیمه‌تمام دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، پیش از افزایش نرخ ارز می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه، راه درمان گرفتگی را در تغییر نظام تخصیص بودجه از «دستگاه‌محوری» به «برنامه‌محوری» می‌داند.

مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است این شیوه، با ساختار مدیریتی موجود در سطوح عالی مدیریتی، دارای تناقضاتی است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد