تماس‌های معکوس در بازار مسکن

سه حرکت رکودشکن از سمت دسته‌ای از فروشنده‌های آپارتمان در پایتخت شناسایی شد. «جهت» تماس‌های تلفنی تغییر کرده و فروشنده‌های نوساز به مشتریان قدیمی (سمت تقاضا) پیشنهاد فروش واحدهای تازه‌ساز را می‌دهند.

بسازبفروش‌ها همچنین فروشنده شده‌اند و تک‌فروشی می‌کنند.

این گروه نسبت به «شرایط پرداخت بهای ملک» برای خریداران نیز نرمش نشان می‌دهند.

مهم‌ترین و کلیدی‌ترین پیام، به تصویر سمت عرضه از آینده کوتاه‌مدت و میان‌‌مدت بازار مسکن برمی‌گردد.

بازار معاملات مسکن با دو تهدید احتمالی در ماه‌های آینده برای سمت عرضه همراه است.

برقراری تماس معکوس نشان دهنده این است که خریداران می‌توانند این واحدها را با شرایط قیمتی و پرداختی نسبتا بهتر در مقایسه با سایر سازنده‌ها خریداری کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد