تقابل چهار الگو در بورس

شاخص کل بورس تهران روز گذشته پس از پشت‌سر گذاشتن یک روند رفت و برگشتی نهایتا با ثبت رشد ۱۵۲۴ واحد در عدد ۳۲۰ هزار و ۱۹۴ واحد متوقف شد.

ارزش معاملات سهام از دو هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

در تحلیل افزایش ارزش معاملات روزانه حضور فعال چهار دسته از سرمایه‌گذاران با الگوهای رفتاری مختلف به چشم می‌آید.

گروه اول: سرمایه‌گذاران تازه‌واردی که پس از رونق دوباره بورس به این بخش متمایل شده‌اند

گروه دوم: افرادی که با تکیه بر ارزش معاملات در نمادهای خاص اقدام به خرید می‌کنند

گروه سوم : نوسان‌گیرهای روزانه ای که با توجه به نوسان روزانه زیاد قیمت سهام بستر مناسبی برای فعالیت آنها فراهم شده است.

گروه چهارم نیز سرمایه‌گذاران محتاطی هستند که بیش از بازدهی بر ریسک سهام متمرکز هستند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد