شروط راه‌اندازی اتوبوس اینترنتی

طرحی برای جابجایی مسافران توسط اتوبوس‌های اینترنتی برای ساعات مشخص و در خطوط مشخص تدارک دیده شده است.

با اجرای این طرح در ساعات پیک، مسافر صندلی خود را خریداری و سرساعت اتوبوس از مسیر تعیین شده حرکت ‌می‌کند.

این خط اتوبوسرانی در ساعت محدودی در ساعت پیک مسافر، فعالیت می‌کند .

این طرح دست‌کم با سه مانع عمده مواجه است:

1 عدم اسقبال عمده شهروندانی که برای ترددهای روزانه خود از مد حمل و نقلی اتوبوس‌های درون‌شهری استفاده می‌کنند .

2 نبود تضمین کافی برای نشستن بر روی صندلی رزرو شده و عدم اشغال آن توسط سایر مسافران

3 کمبود ناوگان اتوبوس‌های درون شهری و فرسوده بودن بخش قابل توجهی از آنها. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد