لیدرهای افتخاری در بازار گردشگری

سفرهای داخلی ایرانی‌ها به دلیل مشکلات معیشتی خانواده‌ها، کاهش سطح درآمد، گرانی محصولات سفر و ناآگاهی از مناطق مختلف گردشگری به شدت کاهش پیدا کرده است.

در کشورهای پیشرو گردشگری جهان همچون فرانسه، اسپانیا و ترکیه «تبلیغات»  و «معرفی جاذبه‌های گردشگری» منجر به جذب توریسم شده است. 

هر شهروند ایرانی می تواند به یک «راهنمای افتخاری برای جذب گردشگر» در شهر یا روستای خود تبدیل شود.

افراد ساکن در نقاط مختلف کشور که از دو ویژگی برخوردار باشند، میتوانند برای جذب گردشگران اقدام کنند.

 «شناخت کامل به همه مختصات بازار گردشگری منطقه خود» و «توانایی شرح و روایت

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد