پرتره نقدینگی در تابستان

براساس آخرین آمارها، رشد نقدینگی در تابستان با سرعت فصل‌های گذشته در حال افزایش است.

رقم کل نقدینگی در پایان شهریور در سطح ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان قرار دارد.

حجم نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور امسال 27.1 درصد رشد کرده ، در حالیکه این رقم در پایان اسفند 23.1 درصد ثبت شده بود

نقدینگی تحت تاثیر دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است و رشد نقدینگی بیشتر تحت تاثیر روند افزایشی پایه پولی بوده است.

بر اساس آمارها در مرداد امسال رشد نقطه به نقطه پایه پولی به سطح 25.6 درصد رسیده است.

طی یک سال و نیم منتهی به مرداد ماه 6.6 واحد درصد به رشد پایه پولی افزوده شده و رشد یک‌ساله ضریب فزاینده تنها 0.4 درصد بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد