بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو

میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف طی بازه زمانی ۱۰ ساله (آبان ۸۸ تا آبان ۹۸) مورد بررسی قرار گرفته است

در این بین، «خودرو» در مقایسه با بیشتر بازارها سوددهی کمتری داشته است.

در این گزارش، بازارهای بورس، مسکن، ارز، سکه، خودرو و بانک و ابزارهای درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفته است

در این بین، بیشترین بازدهی به بورس و کمترین به بانک و ابزارهای درآمد ثابت تعلق گرفته است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد