گزینه صحیح دفاع از پول ملی

برخی معتقدند، سیاست‌گذار باید با تزریق نرخ ارز برای تثبیت قیمتی آن تلاش کرده و مقدمات تقویت پول ملی را فراهم آورد.

برخی نیز معتقدند، تنها با سیاست‌های کنترل تورم می‌توان شرایط را برای تقویت پولی ملی فراهم کرد

ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز موجب خسران ذخایر ارزی می‌شود و سیاست‌گذار باید افزایش قیمت ارز را بپذیرد.

آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر از سوی رئیس کل پیشین بانک مرکزی تایید گزاره دوم است.

این حجم از مداخله ارزی، نتوانسته نه درمانی برای کنترل قیمت ارز باشد و نه سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد