جریمه دیرکرد اصلاح بانکی

سیستم بانکی پنجمین اقتصاد دنیا، با بحرانی جدی مواجه است.

خبر ورشکستگی یا سقوط سهام بانک‌های هند در کنار فقدان عزم جدی و تعلل سیاست‌گذاران، چشم‌انداز روشنی را به تصویر نمی‌کشد.

ریشه‌های آشفتگی سیستم بانکی هند به زمان اعطای وام‌های ارزان و بدون دریافت ضمانت معتبر برمی‌گردد.

موج دوم بحران زمانی آغاز شد که بانک‌ها، ثروت بادآورده‌ای را که از سیاست‌های نادرست به دست آورده بودند خرج وام‌های بی‌حساب و کتاب کردند

در نهایت منجر به به‌وجود آمدن حجم عظیمی از بدهی‌های نامطلوب شد.

عمق بحران به جایی رسیده که سیاست‌های متعارف دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند بهبودآفرین باشد.

این بن‌بست، جریمه دیرکرد اصلاح بانکی در هند است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد