مسکن تکان خورد

قیمت مسکن در تهران پس از چهار ماه قرار گرفتن در مسیر کاهشی، آذرماه امسال تحت تاثیر افزایش معاملات مقداری رشد کرد.

آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید.

 قیمت مسکن نسبت به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت.

 این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد