سقف جدید تسهیلات مسکن

سقف وام اوراق خرید مسکن در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ از ۵۰ به ۸۰ میلیون و در شهرهای کوچک از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وام جعاله تعمیرات نیز با افزایش دوبرابری از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان تغییر کرد.

این تصمیم منجر به احیای قدرت خرید وام مسکن شده، اما نرخ پوشش‌دهی وام اوراق مسکن به سطح مناسب و قابل‌قبول نرسیده است.

نرخ پوشش‌دهی وام اوراق خرید مسکن به‌صورت انفرادی و زوجین در شهر تهران به ترتیب معادل ۱۱ و ۲۰ مترمربع است.

در مراکز استان‌ها به ترتیب معادل ۶۰ و ۱۰۰ مترمربع و در شهرهای کوچک معادل ۷۷ و ۱۲۰ مترمربع خواهد شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد