آسیا در اسارت ذرات معلق

کشورهایی با «تعطیلی بازدارنده» شرایط اضطرار را مدیریت می‌کنند

سراسر قاره آسیا در دو ماه اخیر «آلودگی کم‌سابقه» ناشی از انتشار ذرات معلق در هوا را تجربه کرد.

موج آلودگی هوا در کشورهای مختلف آسیایی به‌خصوص در هند، چین، اندونزی و پاکستان باعث جابه‌جایی چشمگیر شاخص آلودگی در جهت «تشدید شرایط اضطرار» شد.

نشانگرهای آلودگی هوا ، بیانگر بدترشدن وضعیت هوای قابل تنفس در شهرهای آسیایی طی دو ماه اخیر است.

دولت مرکزی و محلی در کشورهایی همچون هند و چین با تصویب تعطیلی قبل از بروز شرایط اضطرار، جلوی تشدید آلودگی در اثر انباشت ذرات معلق را می‌گیرند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد