بازار سرمایه اما بازاری است که به اذعان بسیاری از اهالی اقتصاد، تحلیل آن به دلایل مختلفی سخت تر از سایر بازارهاست. اثرپذیری بورس از طیف وسیعی از پارامترهای داخلی و خارجی و اقتصادی و غیر اقتصادی، آن را تبدیل به یک پازل چند وجهی می کند.

به عنوان مثال در همین روزها، از توافق هسته ای بین ایران و غرب تا بودجه و نرخ بهره و مسکن ملی و قیمت های جهانی، همه و همه ابزارهای پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۱ هستند.

در گفتگو با سید فرهنگ حسینی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته ایم که با توجه به سناریوهای محتمل، چه گروه هایی را برنده سال آینده می داند؟