بسیاری از فعالان بازار امیدوار به اقدامات دولت جدید بودند، اما با گذشت چندین ماه از شروع کار دولت، امیدشان ناامید شد. امروز در برنامه چارسو ضمن بررسی سالی که گذشت، با مهدی سوری در خصوص استراتژی سرمایه‌گذاری در بهار سال آینده پرداخته‌ایم.