در خصوص چگونگی این پروژه و پشتوانه منبعی که از آن برداشت می‌شود، سوالات بسیار زیادی مطرح است. قطع به یقین این واریزی تاثیر مهمی می‌تواند در سطح کلان اقتصادی داشته باشد. در این برنامه چارسو با حسن حسین نیا به بررسی اثر یارانه جدید بر گروه‌های بورسی پرداخته‌ایم.