برخی عنوان می‌کنند با توجه به شرایط موجود این امر می‌تواند سرآغاز رشدی همچون سال ۹۹ شود و شاخص اعداد بسیار بالاتری را نیز ببیند. در این برنامه چارسو با نوید قدوسی به بررسی این روزهای بازار و تحلیل آینده کوتاه‌مدت بازار سرمایه پرداخته‌ایم.