اما گزارش‌های میدانی این مساله را بازگو می‌کند که قیمتی که صرافی‌ها حاضر به خرید می‌شوند حول و حوش همان نرخ بازار متشکل است. امروز در برنامه چارسو ضمن بررسی این بخشنامه و تحلیل بازار ارز، با محمد غفاری به بررسی بازار سکه نیز پرداخته‌ایم.