در تالار صنعتی نیز محصول آهن اسفنجی شرکت های پارس فولاد سبزوار، سازمان توسعه و نوسازی معادن و احیا استیل فولاد به طور میانگین در محدوده قیمتی ۱۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت، محصولی که در ابتدای آذر ماه در محدوده ۸ میلیون تومان قرار داشت با جهش قیمتی خوبی در اسفند ماه همراه شد و به رشد نزدیک به ۸۳ درصدی رسید.

اما شمش بلوم شرکت فولاد خوزستان نیز در محدوده ۲۳ میلیون تومان به فروش رسید در حالی که این محصول در آذر ماه در محدوده قیمتی ۱۴ میلیون تومانی معامله می شد در ابتدای اسفند ماه با رشد ۵۸ درصدی نسبت به دو ماه گذشته روبرو شد.