خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت همچنان ادامه دار است. 

نماد کگل نیز پس از برگشت از مجمع عمومی به منظور افزایش سرمایه با بازدهی بیش از ۱۷ درصدی کار را آغاز گرد.

نوری هم نماد دیگری بود که از حذف  دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از صورت مالی های خود خبر داده است و همچون دیگر شرکت های هم گروه خود این شانس را دارد تا نرخ های بالای مرکز مبادله ارز، هزینه های این شرکت ها  را پوشش بدهد.

بانک گردشگری در بازار دوم و ایران خودرو دیزل هم در بازار اول فرابورس پذیرش شدند.